sanskrit in ukraine
шарада-тилака-тантра
шарада-тилака-тантра

Шарада-тілака-тантра

переклад 25 глави тантри, посвяченої йозі.

Перекладачі — Євгенія Шевчук і Тетяна Приходько, проєкт «Санскрит в Україні»

sāradātilakam tantram ।

śrīlakṣmaṇācāyryeṇa saṅkalitam ।
paṇḍitakulapatinā vi,
e upādhidhāriṇā
śrī-jīvānanda-vidyā-sāgara-bhaṭṭācāryyeṇa
saṃskṛtaṃ prakāśitañca ।
dvitīyasaṃskaraṇam ।
kalikātānagare
sarasvatauyantre mudritam ।  1882

Шарада-тілака-тантра

складена санскритом, Шрі-Лакшмана-ачар’єю, видана в 1882 році в місті Каліка, видавництво «Сарасватау-янтра», редактори Пандит-кулапатіна В.І. та Упадгідгаріна Є.

atha pañca-viṃśaḥ paṭalaḥ 

25 глава

atha yogaṃ pravakṣyāmi sāṅgaṃ saṃvit-pradāyakam। 1a

aikyaṃ jīva-ātmanor āhur yogaṃ yoga-viśāradāḥ||1|| 1b

śiva-ātmanor abhedena prati-pattiḥ pare vi-duḥ। 2a

śiva-śaktyā atmakaṃ jñānaṃ jagur āgama-vedinaḥ||2|| 2b

purāṇa-puruṣasyānye jñānam āhur vīśāradāḥ। 3a

Отже, я розповім про практики тієї йоґи, яка дарує усвідомленість.
Знавці йоґи визначають її як єдність особистої життєвості (джіви) та духовного зародка (атмана).
Практики інших традицій кажуть так: “Вища самосвідомість (самвід) [досягається] за допомоги нерозділення індивідуального духовного зародка (атмана) та Шіви”. Знавці Вед прийшли [до висновку, що] знання має природу Шіви і Шакті. Інакші мудреці стверджують, що знання – від древнього Пуруші.

jitvā ādau ātmanaḥ śatrūn kāmādīn yogam abhyaset||3|| 3b

Слід практикувати йоґу, подолавши спершу своїх [внутрішніх] ворогів, таких як бажання (кама) та інші.

kāma-krodhau lobha-mohau tat paraṃ mada-matsarau | 4a

vadanti duḥkhadān etān ari-ṣaḍvargam ātmanaḥ ||4|| 4b

yoga-aṣṭakaiḥ imān jitvā yoginaḥ yogam āpnuyuḥ । 5a

Шість ворогів, що приносять нещастя, такі: бажання та гнів, жадібність та затьмарення, сп’яніння та заздрість. Перемігши цих ворогів за допомогою восьми практик йоґи, нехай йоґіни опановують йоґу.

yama-niyamau āsana-prāṇāyāmau tataḥ param ॥ 5 ॥ 5b

pratyāhāraṃ dhāraṇa-ākhyaṃ dhyānaṃ sārddhaṃ samādhinā । 6a

aṣṭāṅgān yāhuḥ etāni yoginaḥ yoga-sādhane ॥ 6 ॥ 6b

З приводу практик йоґи, йоґіни описують такі вісім частин: яма1, ніяма2, асана3, пранаяма4, а після – пратьягара5 та частини, що називаються дгарана6, дг’яна7 і самадгі8.

1-2 Самообмеження.
3 Тілесні пози.
4 Вправи для дихання.
5 Вправи для уваги та концентрації органів чуття.
6 Концентрація свідомості.
Медитація.
Стан свідомості.

ahiṃsā satyam asteyaṃ brahmacaryaṃ kṛpā ārjavam (japa-ārjavam)| 7a

kṣamā dhṛtiḥ mītāhāraḥ śaucaṃ ceti yamā daśa||7|| 7b

Ось десять ям: агімса9, сат’я10, астея11, брагмачарʼя12, кріпа13, арджава14, кшама15, дгріті16, мітагара17 та шауча18.

9  Незаподіяння шкоди.
10 Правдивість.
11 Відмова від присвоєння чужого.
12 Утримання.
13 Співчуття.
14 Доброзичливість.
15 Витримка.
16 Стійкість.
17 Помірність у їжі.
18 Очищення.

tapaḥ santoṣaḥ āstikyaṃ dānaṃ devasya pūjanama। 8a

siddhānta-śravaṇaṃ ca eva hrīḥ matiḥ ca japaḥ ūham27 (japā ācchatam) ||8|| 8b

daśe te niyamāḥ proktāḥ yoga-śāstra-viśāradaiḥ। 9a

Тапас19, сантоша20, дана21, шанування богів, слухання текстів сіддганти22, хрі23, маті24, джапа25 та уха26 — ось десять ніям, оголошених майстерними в науці йоґи.

19 Практики аскези.
20 Радість.
21 Дарування.
22 Філософська доктрина.
23 Скромність
24 Мудрість.
25 Вдумливе повторення мантр або текстів.
26 Філософський роздум.
27 Тут ми припускаємо помилку у тексті — ऊहतम् слід читати як ऊहम्.

padmāsanaṃ svastikākhyaṃ vajraṃ bhadrāsanaṃ tathā||9|| 9b

vīrāsanam iti proktaṃ kramād āsana-pañcakam| 10a

Падмасана, свастіка-асана, ваджра, бгадра-асана, вірасана — такий послідовний перелік п’яти асан.

ūrvoḥ upari vinyasya samyak pāda-tale ubhe||10|| 10b

aṅguṣṭhau ca nibanīyāt (nibadhnīyāt) hastābhyāṃ vyut kramāt tataḥ (ataḥ)। 11a

padmāsanam iti proktaṃ yogināṃ hṛdayaṅ-gamam||11|| 11b

Ретельно розмістивши обидві ступні на стегнах, нехай з’єднає обидві руки з різнойменними великими пальцями ніг27. Такий опис падмасани28, йоґіни вважають [її] шляхом до серця.
27 Відповідно, праву руку слід з’єднати з великим пальцем лівої ноги. 28 Поза лотоса.

jānūr rvo antare samyak kṛtvā pādatale ubhe| 12a

ṛju-kāyaḥ viśed yogī svastikaṃ tat pracakṣate||12| 12b

Зручно розмістивши обидві ступні між стегном та коліном, нехай йоґін сидить з прямим тілом – так описують свастіка-[асану]30.

30 Поза щастя.

sīvanyāḥ pārśvayor nyasyed gulpha-yugmaṃ suniścalam| 13a

vṛṣaṇa-adhas pārśva-pādau pāṇibhyāṃ paribandhayet||13|| 13b

bhadrāsanaṃ samuddiṣṭaṃ yogibhiḥ pūjitaṃ param| 14a

Слід стало розмістити пару гомілок з обидвох сторін від уздечки та двома руками з’єднати бокові частини ступней під мошонкою. [Так] описують бгадрасану31, що її шанують йоґіни як найвищу.

31 Поза процвітання.

ūrvoḥ pādau kramān-nyasyed- jānunoḥ (jānvoḥ) pratyaṅ-mukha-aṅgulī (praṅ-mukha-aṅgulīḥ)32 || 14b

karau nidadhyād ākhyātaṃ vajrāsanam anuttamam। 15a

Дві стопи слід розташувати на стегнах, а руки, в свою чергу, — на колінах, спрямовуючи пальці вперед. [Так] відома найкраща ваджрасана33.

32 У дужках є альтернативний варіант запису цього тексту.

33 Поза твердості.

ekaṃ pāda-madhaḥ kṛtvā vinyasya-ūrau tathā itaram||15b

ṛju-kāyaḥ viśed yogī vīrāsanam itīritam| 16a

Розмістивши одну ногу внизу, іншу ж – на стегні, нехай йоґін перебуває з прямим тілом. Так описана вірасана34.
34 Поза героя.

Пранаями

iḍayā”karṣayed vāyuṃ bāhyaṃ ṣoḍaśa-mātrayā|| 16b

dhārayet pūritaṃ (pūjitaṃ) yogī catuḥṣaṣṭyā tu mātrayā| 17a

suṣumṇā-madhya-gaṃ samyag dvātriṃśan-mātrayā śanaiḥ|| 17b

nāḍyā piṅgalayā cainaṃ recayed yoga-vittamaḥ। 18a

prāṇāyāmam imaṃ prāhur yoga-śāstra-viśāradāḥ|| 18b

Нехай йоґін втягує повітря ззовні по каналу іда35, рахуючи до 16. [Після] нехай кріпко утримує [повітря] таким, що рухається сушумною36, Найліпший знавець йоґи нехай поступово випускає це [повітря] по каналу пінгала, рахуючи до 32. Саме так описують пранаяму знавці мистецтва йоґи.

35 Назва каналу, який бере початок від лівої ніздрі.

36 Назва центрального каналуу, який іде вздовж хребта.

bhūyaḥ bhūyaḥ kramāt tasya abhyāsena samācaret| 19a

mātrā-vṛddhi-krameṇa eva samyag dvādaśa ṣoḍaśa||19|| 19b

Нехай йоґін практикує цю [пранаяму], виконуючи [її] з кожним підходом все довше і довше. А саме: нехай поступово збільшує кількість повторень з 12 до 16.

prāṇāyāmo hi dvividhaḥ sagarbhe (sagarbho)37‘garbha eva ca। 20a

japa-dhyānādibhir yuktaṃ sagarbhaṃ taṃ vidur budhāḥ|| 20b

tad apetaṃ (tad-anyaṃ taṃ) vigarbhaṃ ca prāṇāyāmaṃ pare viduḥ| 21a

Пранаяма [буває] двох видів: з сім’ям і без сім’я. Мудрі навчають, що [пранаяма] з сім’ям супроводжується промовлянням мантр, роздумами (дг’яною) та іншими [практиками]. Цю пранаяму також знають як ту, що променіє нектаром.

kramād abhyasataḥ puṃsaḥ dehe sveda-udgamaḥ adhamaḥ|| 21b

madhyamaḥ kampa-saṃyuktaḥ bhūmi-tyāgaḥ paraḥ mataḥ| 22a

uttamasya guṇa-avāptiḥ yāvat śīlanam iṣyate||22b

Поступово внаслідок практики, в тілі людини виділяється піт – це найнижчий [результат пранаями]. Середній [результат] – [викликає] тремтіння. [Відчуття] відрива від землі вважається найвищим [результатом пранаями]. При кращому [результаті] досягаються чесноти, тому бажана [саме така] практика.
37 У цьому місці була виправлена друкарська помилка, також цей рядок присутній не у всіх виданнях.

indriyāṇāṃ vicaratāṃ viṣayeṣu nirargalam| 23a

balādāharaṇaṃ tebhyaḥ pratyāhāraḥ bhidhīyate| (vidhīyate) | 23b

aṅguṣṭha-gulpha-jānu-ūru-sīvanī-liṅga-nābhiṣu|  24a

hṛd-grīvā-kaṇṭha-deśeṣu lambikāyāṃ tataḥ nasi (param)||24b

bhrūmadhye mastaker mūni (mūrghni) dvādaśānte yathāvidhi| 25a

Коли органи чуття безперешкодно блукають серед об’єктів, [тоді] із зусиллям [слід] повертати [їх] від цих [об’єктів]. 

Згідно з приписами пратьяхара виконується в таких місцях: великому пальці ноги, кісточці, коліні, стегні, вуздечці, члені, пупці, серці, шиї, горлі, небі, потім у носі, в міжбров’ї, в голові, на лобі, на краю дванадцяти38.

38 В кінці 12 — dvādaśāntа. Згідно з глосарієм школи Трика існує кілька Двадашант:
(1) Багьядвадашанта, Зовнішня Двадашанта: це точка на відстані 12 пальців від кінчика носа зовні після видиху.
(2) Антар-двадашанта, Внутрішня Двадашанта: це точка на відстані 12 пальців в центрі грудей (тобто точка, в якій закінчується вдих).
(3) Багьядвадашанта між бровами.
(4) Ūrdhvadvādaśānta — відстань 12 пальців від маківки.