sanskrit in ukraine
бхагавадгита колесница

Бгаґавадґіта
з коментарем Абгінаваґупти
Ґітартха-санграха

Цій переклад Бхагавадгіти (Бгаґавадґіти згідно з новим правописом) виконують учні та вчителі проєкту Санскріт в Україні — Тетяна Приходько, Вікторія Швець Євгенія Шевчук, Олександра Божинська. За значний вклад у переклад дякуємо Едгару Лейтену.

Про автора коментаря

Абгінаваґупта, безумновно, найбільший геній Індії у галузі філософії, естетики, поетики, драматургії, тантри та містицизму. Він був заново відкритий лише у другій половині ХХ століття.

Крім глибокого знання санскриту та індійської філософії, вивчення та переклад текстів Абгінаваґупти вимагає ще однієї кваліфікації для розуміння їхнього істинного сенсу: посвяти в духовну традицію кашмірського шиваїзму та її застосування.

Абгінаваґупта сам неодноразово наголошує на цьому, і його велика повага і обов’язок перед своїми вчителями, а також його милостиве ставлення до учнів, для яких він пише, показують важливість спадкоємності містичної лінії.

Абгінаваґупта пояснює, що його попередники, коментували “Бгаґавад Гіту”, не розуміючи її таємного чи езотеричного змісту. Він не бажає  повторювати тлумачення своїх попередників, як-от Бхатта Бхаскара і коментує ті вірші, зміст тексту яких очевидний. Саме тому він також не коментує кожен вірш Ґіти. Його цікавить суть вчення, що полягає у вищій недвійності (paramādvaita) і яка не може бути задовільно пояснена ні сухою філософською системою Санкх’ї, ні Ведантою. У своєму тлумаченні він ясно говорить, що знання, якому Шрі Крішна навчив Арджуну, більш езотеричне, ніж Веданта (guhyāt-vedāntād api guhyam). Саме тому, що він розглядав суть Ґіти, а не її загальноприйнятий зміст, коментар називається артха-санграха, а не бхаша чи тіка.

(з передмови Беттіни Боймер до англійського перекладу Ґітартха-санграхі)

om śrīmad-bhagavad-gītā 

śrīmad-ācārya- abhinava- gupta-pāda-praṇīta-gīta-artha-saṃgraha-abhikhyavyākhya-upetā

Прекрасна божественна пісня Володаря, що наділена коментарем вельмишановного вчителя Абгінаваґупти. Складений ним коментар має назву “Ґіта-санґраха”, або “Збірка сенсів Ґіти”.

Мангала-шлоки 1

yaḥ eṣaḥ vitata-sphurad-vividha-bhāva-cakra-ātmaka: paras-para-vibhedavān viṣayatām upāgacchati  

yad -ekamaya-bhāvanā-vaśataḥ  eti abheda-anvayaṃ saḥ śambhur aśiva-apahaḥ jayati bodha-bhāsaṃ nidhiḥ 1

Той, що, розділився на пари протилежностей та набув цим об’єктності, яка має природу різноманітного колеса буття, що існує всюди; той, хто [після цього] актуалізував свою єдність силою медитації та рухається до нерозділеності [на суб’єкт та об’єкт], саме той перемагає. Він — Шива, що знищує все несприятливе, океан, що сяє свідомістю!

dvaipāyanena muninā yad idaṃ vyadhāyi śāstraṃ sahasra-śata-saṃmitam atra mokṣaḥ  

prādhānyataḥ phalatayā prathitaḥ tad-anya-dharmādi tasya paripoṣayituṃ pragītam 2

У цьому витворі 2 , який В’яса створив розміром у сто тисяч шлок, звільнення було явлено як головний плод цього вчення. [Вчення], що започатковується з якостей і норм 3 , які відмінні від звільнення, проголошено як те, що живить це  [звільнення].

mokṣaḥ ca nāma sakala-apravibhāga-rūpe sarva-jña-sarva-karaṇa-adi-śubha-svabhāve  

ākāṃkṣayā virahite, bhagavati adhīśe nitya-udite layaḥ iyān prathitaḥ samāsāt 3

Що стосується звільнення, воно стисло викладене як розчинення в тому, чия форма позбавлена частин, в тому, хто від природи знає все і все може,  у тому, кого позбавлено жадання, у найвищому владиці.

yadi api anya-prasaṅgeṣu mokṣaḥ nāma atra gīyate  

tathā api bhagavadgītāḥ samyak  tat-prāpti-dāyakāḥ4

Попри те, що ця [Махабхарата] оспівує визволення разом з іншими [станами та якостями], слова Бгаґавадґіти належним чином сприяють набуттю саме [визволення].

tāsu anyaiḥ prāktanaiḥ vyakhyāḥ kṛtāḥ yadi api bhūyasā  

nyāyyaḥ tathā api udyamaḥ me tad-gūḍha-artha-prakāśakaḥ 5

Хоча рядки Бгаґавдґіти прокоментувало багато авторів, справедливим є моє прагнення пролити світло на приховані сенси Ґіти.

bhaṭṭa-indu-rājād amnāyaṃ vivicya ca ciraṃ dhiyā

kṛtaḥ abhina-vaguptena saḥ ayaṃ gīta-artha-saṃgrahaḥ 6

Після того, як Абгінаваґупта довго досліджував традицію, що йде від Бгаттенду-раджі, він створив це зібрання сенсів  Бгаґавадґіти.

1 Вітальна частина перед початком твору.

2 Мається на увазі Махабхарата.

3 Дгарм. 

Першій розділ

Передмова Абгінаваґупти 
(Пояснення протистояння в основі сюжету Гіти)

vidyā-avidyā-atmanoḥ dvayoḥ abhibhāvya-abhibhāvaka-atmatvaṃ pradarśayituṃ prathama-adhyāya-prastāvaḥ ।

Початок першої глави покаже сутність знання та необізнаності як таких, серед яких одне перемагає, а іншу – слід перемагати.

na hi anutpanna-vidyā-leśa-avakāśaḥ upadeśa-bhājanam, na api nirmūlita-sapasta-avidyā-prapañca:

eka-koṭi-viśrāntasya tu tataḥ koṭeḥ cyāvayitum aśakyatvāt ।

Не є вмістилищем для настанов той, у кому немає ні найменшої частинки знання (невіглас). Також і той не є вмістилищем для настанов, у кому викорінено все невігластво. [Останнє справедливо] внаслідок неможливості рушити з позиції того, хто утвердився в одній точці зору.

ajñaviparyastayostūpadeśyatvaṃ yaducyate, tat kvacideva । 

ajña-viparyastayoḥ tu upadeśyatvam  yad  ucyate, tat kvacid eva

І серед знаючих, і серед незнаючих навряд чи зустрінеш те, що відомо як здатність приймати настанови.

tathātva-aunmukhyā upadeṣṭavye arthe sandigdhatā eva ।ata eva saṃśaya-nirṇodakaḥ eva upadeśaḥ iti,

Тільки лише сумнів щодо сенсу, який дається в настанові, здатен прийняти істину. Своєю чергою, настанова — усувач сумніву.

vidya-avidya-aṅga-saṃghaṭṭa-mayaḥ saṃśayaḥ [iti ca] ucyate ।

Сумнів — це те, що виникає при взаємному терті знання та незнання.

deva-asura-sṛṣṭiḥ ca vidyā-avidyā-mayī iti 

tat -kathā-upakramaṇam eva mokṣa-mārga-upadeśanam ।

І оскільки сумнів, що складається зі знання (створіння богів) і з незнання (створіння асурів), тому розповіддю про нього починається настанова про шлях, що веде до визволення4.

jñānaṃ ca pradhānaṃ karmāṇi ca apahartavyāni iti, karmaṇāṃ jñāna-niṣṭhatayā kriyamāṇānām api na bandhakatvam iti,  jñāna[sya] prādhānyam nāntarīyakatvaṃ tu karmaṇām, na tu jñānakarmaṇī samaśīrṣatayā samuccīyete ityatra tātparyam । evam eva muner abhiprāyaṃ yathā-sthānaṃ pratipādayiṣyāmaḥ 

iti kim anyaiḥ tattva-darśana-vighna-mātra-phalaiḥ vāg-jālaiḥ ।।

Основним є знання, діяння ж – це те, що слід залишити. Проте ті діяння, які ґрунтуються на знанні – не сковують. [Незважаючи на те, що] знання – первинне, у   діянь є нерозривний зв’язок [зі знаннями]. Також, знання і діяння не розташовуються на  одному і тому ж рівні – такий характер [мого] коментаря. Я пояснюю інтенції мудреця Вьяси тільки в необхідних місцях, оскільки немає толку від інших словесних тенет, чиї плоди – лише перешкоди до істинних знань 5.
4 Конотація до легенди про пахтання океану.

5 Так Абгінаваґупта пояснює те, що він додав коментар тільки на ті шлаки, які він відносить не до сюжетної лінії, а до філософських роздумів.

Шлока 1

dharma-kṣetre kuru-kṣetre sarva-kṣatra-samāgame

māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya 1

Дгрітараштра промовив: «О Санджая! Коли усі кшатрії6 зустрілися на полі Куру, на полі [їх] дгарми7 , як діяли [там] мої [Каурави] та Пандави?»

Коментар

atra kecit vyākhyāvikalpamāhuḥ kurūṇāṃ karaṇānāṃ yat kṣetram anugrāhakaṃ ataeva sāṃsārika-dharmāṇāṃ’ sarveṣāṃ kṣetram utpatti-nimittatvāt ।

‘ayaṃ sa paramo dharmo yad yogenātmadarśanam’ (yā. smṛ. I, 1.8)  ity asya ca dharmasya kṣetram; samasta-dharmāṇāṃ kṣayāt apavarga-prāptyā trāṇa-bhūtaṃ tad-adhikāri-śarīram । sarva-kṣatrāṇāṃ (kṣade: hiṃsārthatvāt), paras-paraṃ vadhya-ghātaka-bhāvena vartamānānāṃ rāga-vairāgya-krodha-kṣamā-prabhṛtīnāṃ samāgamo yatra, tasmin sthitā ye māmakā avidyā-puruṣocitā avidyāmayāḥ saṃkalpāḥ; pāṇḍavāḥ śuddha-vidyā-puruṣocitā vidyātmānaḥ ; te kim akurvata ? kaiḥ khalu ke jitā: ? iti । māyaka: avidyā-puruṣaḥ; pāṇḍu:, śuddhaḥ ॥1॥

Деякі надають альтернативне пояснення [цього рядку]: поле Куру — це поле органів почуттів, тобто дій, тож воно є полем повсякденних обов’язків (дгарм), [що виникають] від народження.

[Але ж, згідно] Яжднявалкья-Смріті, 1.8:

«Найвищий обовʼязок (дгарма) — це те, крізь поєднання з чим, виникає бачення атману — [тобто] на увазі може матися поле саме цієї дгарми.

То тіло стає захистом, яким керує ця [вища дгарма] крізь стан визволення, що [виникає] від зникнення повсякденних обов’язків.

[З приводу питання] «як діяли [там] мої [Каурави] та Пандави?», [на увазі маються] уявлення, що повні незнання й бувають у неосвічених людей. Пандави ж — це уявлення, що бувають у людей чистого знання. [Обидва види] уявлень перебувають там, де [в тексті] зустрічаються всі кшатрії8 . Кшатрії — це пристрасть і безпристрасність, гнів і спокій, ставлення яких одне до одного наче у вбивці та у вбитого. Мої [Каурави] – люди незнання, Пандави – люди чистого [знання].

6 Воїни.

7 Дгарм, тобто обов’язків. Згідно з коментарем: обов’язки можуть бути побутовими та пов’язаними з духовними практиками.

Cлово кшатрій походить від кореня кшад «знищувати».